VedicVidya Keyboards

VedicVidya Keyboards

Miễn phí
Dễ dàng kiểu chữ phạn, Name và Transliteration trong phần mềm nhất chương trình
Người dùng đánh giá
5.0  (2 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
1.7
Phần mềm này đã nhận được 1 giải thưởng
được tin cậy TẢI VỀ Miễn phí   2.1 MB
Dễ dàng kiểu chữ phạn, Name và Transliteration trong phần mềm nhất chương trình. Có thể dùng để gửi thư và sự gắn bó. Nhanh chuyển giữa gõ chế độ dễ dàng tạo trộn modality tài liệu. Gồm có một chi tiết, thân thiện với người PDF hướng Dẫn với dễ để theo chỉ dẫn và bàn cho tất cả bố trí bàn phím. Windows tương thích, không phải vì Mac lúc này.
Thông tin được cập nhật vào: